top of page

Kỳ nghỉ khám phá hè 2018

Updated: Apr 6, 2020

Một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và mới mẻ cho các em tại Cần Thơ tham gia đợt tập huấn “Kỳ Nghỉ Khám Phá năm 2018” tại Bảo Gia Trang Viên – The Green Resort. Các em có cơ hội được đến giao lưu và chia sẻ với những người bạn tại trung tâm nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương.

Với nổ lực của cả tập thể và hơn nữa là sự đồng hành của ba mẹ, các thầy cô/anh chị trong Ban huấn luyện; các em đã cùng nhau tạo nên giá trị không những cho các bạn khó khăn mà còn cho chính mình, đó là niềm tin vào giá trị của bản thân mình!Chương trình được chia thành 2 đợt với khẩu hiệu: Tự tin hơn, Trách nhiệm hơn.

Đợt 1: 21.6 đến 25.6.2018

Đợt 2: 19.7 đến 23.7.2018

Mục tiêu:

- Bài học về TRÁCH NHIỆM và QUYỀN LỰA CHỌN.

- Bài học về GIÁ TRỊ CỦA SỨC LAO ĐỘNG

- THIẾT LẬP MỤC TIÊU trong cuộc sống.

- QUẢN LÝ THỜI GIAN hiệu quả.

- TRÂN TRỌNG tình yêu thương của GIA ĐÌNH.

Mùa hè rực rỡ của các em đã ghi dấu tại nơi này về những gì bản thân đã làm để mình mạnh mẽ và có tránh nhiệm hơn; cho thầy cô, cha mẹ và các anh chị trong Ban huấn luyện tự hào.Nguồn: Vì tuổi trẻ Cần Thơ

コメント


bottom of page